Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Τι είναι το

GDPR

GDPR σημαίνει stands for Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Είναι ένας νέος κανονισμός που ξεκινάει τον Μάιο του 2018.

Με αυτό το κείμενο θα σας ενημερώσουμε σχετικά με:

Σύστημα διαχείρισης πελατών μας (δεδομένα)

 •  Τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας
 •  Ποιός έχει προσβαση στις πληροφορίες
 •  Πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα
 •  Δυνατότητα για εξελιγμένη προστασία στην πρόσβαση σας

Υπηρεσίες Hosting (server hosting)

 •  Ευθύνη περιεχομένου στα Hosting Accounts
 •  Διαχείριση δεδομένων κατά τον τερματισμός υπηρεσίας
 •  Δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα σας
 •  Δυνατότητα μεταφόρτωσης
 •  Κρυπτογράφηση επικοινωνιών
 •  Προστασία από λογαριασμούς στην κοινόχρηστη φιλοξενία

Πληροφορίες για τα Αντίγραφα ασφαλείας

 •  Ασφαλής αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας
 •  Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας
 •  Δυνατότητα πρόσβασης στα αντίγραφα ασφαλείας
 •  Τι συμβαίνει όταν τερματίσετε την υπηρεσία σας

Σχετικά με την ασφάλεια

 •  Πως προστατεύουμε την επικοινωνία με τον διακομιστή
 •  Αλλαγές μετα τον Μάιο του 2018 σχετικά με τις μη κρυπτογραφημένες συνδέσεις
 •  Πως χειριζόμαστε την διαρροή δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων στη περιοχή πελατών

Λογαριασμοί φιλοξενίας

Backups